Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Polski

Oblatki Serca Jezusa

Strona główna Archives Rubryki Lewa Instytut OSJ Duchowość

Duchowość

Czerpać w Bogu miłość, by miłość rozlewać.

Miłość i Oblacja

 

W medytacji Słowa Bożego, odkrywamy nieskończoną Miłość Boga do nas, Miłość, którą On nam objawia w swoim Synu.

 

Poprzez Ducha, Jezus żyje w ciągłej jedności ze swoim Ojcem. Daje się całkowicie Ojcu i ludziom aż do śmierci na Krzyżu.

Jego Oblacja (jego dar) jest podstawą naszej: odpowiedź miłości na Miłość, którą Bóg pierwszy nas umiłował.
To co łączy Oblatki Zakonnice, Świeckie, Zjednoczone i Małżeństwa Zjednoczone to ta sama Oblacja, przeżywana na różny sposób zgodnie ze stanem życia.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Oblatkach Zakonnicach, Świeckich i Zjednoczonych.

 

Jedność i posłannictwo


Chętnie spotykamy się w Instytucie aby dzielić się naszym życiem w duchu rodzinnym, w radości i prostocie.

le mans.jpg


Jedność jest nam bardzo droga: jedność każdego członka Instytutu z Ojcem przez Serce Jezusa, jedność między nami, aby być znakami Królestwa i jedność tych wszystkich, z którymi jesteśmy związani.
Dla życia jednością, rozdział 17 Ewangelii według św. Jana jest dla nas tekstem przewodnim.
Nasza Misja: być w sercu świata świadkiem Miłości, zaczynem jedności i dawać poznać ludziom Boga pełnego serdecznej miłości, jest misją wspólną dla wszystkich Oblatek.
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o naszej działalności

 

Modlitwa i działanie


Nasze działanie wypływa z modlitwy i z naszej kontemplacji świata (wydarzenia, sytuacje, osoby…) jak św. Teresa z Avila i św. Ignacy z Loyoli nas do tego zapraszają. To oni byli przewodnikami duchowymi dla naszej Założycielki Ludwiki Teresy de Montaignac. I my dzisiaj żyjemy nadal ich duchowością. W działaniu staramy się zawsze, aby nasze serce pozostawało zjednoczone z Bogiem.
Kliknij, aby poznać Ludwikę Teresę de Montaignac.

 

Modlitwa kształtuje nasze serce według Serca Jezusa: łagodność, pokora, czułość Jego Miłości przemieniają nas stopniowo.

Dzięki kontemplacji Jego Serca otwartego dla nas, na wzór św. Jana, stajemy się zdolni do promieniowania Jego Miłością wokół nas.

 

img_2142.jpg

 

 

Modlitwa osobista, czas intymnego dialogu z tym, przez którego czujemy się kochani (Św. Teresa z Avila), modlitwa Kościoła (Eucharystia, adoracja, liturgia godzin…) odnawiają naszą miłość i dają nam siłę, aby o niej świadczyć pokornie, lecz z odwagą.


Eucharystia ma miejsce uprzywilejowane w naszym życiu : jednoczymy naszą Oblację z Oblacją Jezusa, który przyszedł, aby zbawić świat.
Miłość przynagla nas, aby przyczyniać się do budowania świata bardziej ludzkiego, sprawiedliwego i braterskiego, przeciwstawiając się jednocześnie temu, co temu budowaniu się sprzeciwia.

libenge.jpg
 

Dzięki składamy Panu za znaki ukazujące wzrost Jego Królestwa i niesiemy razem z Kościołem, nadzieje, radości i trudy tych, których spotykamy i z którymi pracujemy.

 

Maryja, wzór serca zasłuchanego w Słowo Boże, które oddaje się całkowicie dziełu Ojca, pomaga nam żyć naszymi zobowiązaniami chrzcielnymi i iść za jej Synem z synowską ufnością we wszystkich okolicznościach naszego życia.

vierge 15 n dame 2.jpg