Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Polski

Oblatki Serca Jezusa

Strona główna Archives Rubryki Lewa Nasze Działania Duch Apostolski

Duch Apostolski

Kontemplacja otwartego Serce Jezusa przemienia nas wewnętrznie, abyśmy mogli ukazywać naszym braciom prawdziwe źródło życia i miłości.

 source.jpg


Przez Jezusa,

z Nim i w Nim,

dziękujemy Ojcu za Jego Miłość.

 

 

Jego Duch nas posyła, abyśmy ukazywali ludziom miłość jaką zostali obdarzeni i abyśmy tę miłość w nich rozpoznawali. Pragniemy być napełnieni Duchem Świętym, aby Jezus, On sam, mógł działać poprzez nasze słowa i gesty.
Kliknij aby dowiedzieć się więcej o naszej duchowości

 

W wierności konsekracji chrzcielnej, zgodnie ze swoim stanem życia, każda Oblatka przeżywa swoje posłannictwo promieniowania miłością i dawania świadectwa o serdecznej miłości Boga w swoich zaangażowaniach rodzinnych, zawodowych, społecznych, kościelnych … będąc zaczynem jedności i pojednania.

Nasza Oblacja czyni nas dyspozycyjnymi wobec wezwań Ducha Świętego. « Idziemy wszędzie tam, gdzie wzywa nas chwała Boża ». (bł.Ludwika Teresa)

Kliknij aby poznać naszą założycielkę bł. Ludwikę Teresę de Montaignac

 

Nasza misja zakorzeniona jest w modlitwie: « Jeśli czynię dzieła, to jest to owoc mojej modlitwy ». (bł.Ludwika Teresa)


 colegio.jpg

 

 Nasz Instytut nie został założony dla jakiegoś szczególnego dzieła: niektóre z nas są nauczycielkami,  inne pielęgniarkami, inne pracują w duszpasterstwie … każda według osobistych darów, talentów i potrzeb chwili.

christine.jpg

 

Jesteśmy głęboko zaangażowane w posłannictwo Kościoła. Dajemy pierwszeństwo działaniom wymagającym niewielkich środków i zachowującym charakter prostoty, naśladując Jezusa, który żył prosto, z sercem otwartym dla wszystkich.

m.de lourdes.jpg

 

Tak jak Apostołowie po Pięćdziesiątnicy, angażujemy się w to, co przygotowuje i pozwala głosić Wiarę i Ewangelię.
Pokornie, staramy się przyczyniać do budowania „Cywilizacji Miłości”, pracując w różnych krajach na rzecz najuboższych, opowiadając się przeciwko niesprawiedliwości i uciskowi, których są oni ofiarami.

 

Entuzjazm, dyskrecja, skuteczność, radość ożywiają naszego ducha apostolskiego.


Wspólnoty zakonne są miejscem odnowy duchowej dla Oblatek Świeckich, Zjednoczonych i Małżeństw Zjednoczonych. Wspólne spotkania umacniają naszą jedność i dynamizm apostolski.