Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Polski

Oblatki Serca Jezusa

Strona główna Archives Rubryki Lewa Przystań Duchowa Modlitwy

Modlitwy

O Jezu,

Życie wieczne w łonie Ojca

Życie dusz stworzonych na podobieństwo Twoje

W imię swojej miłości

daj poznać

Objaw Serce Swoje.

 

(Bł. Ludwika Teresa de Montaignac)

__________________________________________________________ 

Nowenna do bł. Ludwiki Teresy

Odmówić modlitwę "O Jezu, życie wieczne...

Panie,

Poprzez działanie twojego Świętego Ducha,

Uczyniłeś bł. Ludwikę Teresę

żywą ofiarą na uwielbienie Twojej Chwały.

Udziel nam za jej wstawiennictwem łaski, o którą Cię prosimy

i ukaż w ten sposób dzieło świętości,

które w niej zrealizowałeś. Amen

 

Ojcze Nasz...

Zdrowaś Mario...

Chwała Ojcu... 

__________________________________________________________ 

Prawdziwa kontemplacja

«Prawdziwa kontemplacja polega na tym, by być duchem i sercem zjednoczonym z Jezusem, by mówić, myśleć, działać jak On.

Czyje życie było bardziej aktywne, a jednocześnie tak rozmodlone. Jezus zawsze zjednoczony z Ojcem, oto nasz wzór, nasz jedyny przewodnik.

To właśnie dusze żarliwe i aktywne są wezwane do czynienia największych postępów w życiu kontemplacyjnym. To one realizują najlepiej plan naszego Pana. Na co przyda się kontemplowanie modelu, jeśli nie ma się energii, aby go naśladować?
Dusza aktywna wyciąga konsekwencje ze swojej modlitwy, realizuje aktywnie światła na niej otrzymane. Pracuje modląc się, upokarzając się, poświęcając się: to jest prawdziwa realizacja życia Jezusa. Ona panuje nad sobą, zarządza w pełni wszystkimi swoimi zdolnościami, wszystko przyczynia się do jej uświęcenia.

Oblatka powinna prosić usilnie o takiego ducha kontemplacji, ponieważ to jest istota jej powołania. »
(bł. Ludwika Teresa de Montaignac)

 

 


 

  Jezu, mój boski Mistrzu
Daj mi, abym się mogła modlić,     
Serce podobne do Twego.
Miłość jest życiem Twojego Serca,
Spraw, niech Miłość stanie się też życiem mego serca;
Niech ona kieruje moimi myślami,
pragnieniami, czynami.
Miłość otwarła mi Twoje Serce, abym
Kontemplując cnoty, których ono jest źródłem,
Wzorem i siłą, naśladowała je z miłości do Ciebie.
Spraw aby, rzeczywiście,
Miłość pracowała w moim serce w naśladowaniu Twego,
Aby mnie do Niego wprowadzała, aby mnie w Nim zachowywała, umacniała,
I mnie czyniła coraz bardziej milszą Twoim oczom.
Niech miłość w końcu w Nim Tobie poświęci moje ostatnie tchnienie! Amen.

 

(bł.Ludwika Teresa de Montaignac)

 

 

Modlitwa na święto Bł. Ludwiki Teresy de Montaignac (27 czerwca)

« Panie, Ty natchnąłeś Bł. Ludwikę Teresę de Montaignac żarliwym pragnieniem oddania się całkowicie Twojej Miłości, którą kontemplowała w Sercu Jezusa.

Za jej wstawiennictwem udziel nam łaski, abyśmy zawsze wierzyli w tę Miłość i dawali o niej świadectwo przed ludźmi. »

Amen.