Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Polski

Oblatki Serca Jezusa

Strona główna Archives Rubryki Lewa Zwiedzanie wirtualne kaplicy Domu Macierzystego NAWA BOCZNA PRAWA

NAWA BOCZNA PRAWA

(klik na nawę prawą)

Ponad miejscem, gdzie umieszczona jest do kontemplacji ikona, znajduje się fresk przedstawiający życie codzienne rodziny z Nazaretu, temat drogi Ludwice Teresie. Życie rodzinne, przeżywane w jedności i miłości, w dzieleniu się radościami i troskami, w prostocie, pod wejrzeniem Bożym.

W pobliżu, piękna figura Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, zamówiona przez Ludwikę Teresę w 1864 roku. Jest to kopia figury z Monachium, św. Józef jest w ruchu, okazuje wiele czułości Dzieciątku Jezus.
Ludwika Teresa miała wielkie nabożeństwo do św. Józefa, powierzała mu realizację i finansowanie swoich dziel, w tym także kaplicy.

Powrót do nawy bocznej lewej