Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Polski

Oblatki Serca Jezusa

Strona główna Archives Rubryki Lewa Zwiedzanie wirtualne kaplicy Domu Macierzystego NAWA GŁÓWNA

NAWA GŁÓWNA

(klik na nawę główną)

Ujęci pięknem wystroju i harmonią form tej kaplicy, wejdźmy w jej tajemnicę.

Od prawie półtora wieku wznosi się w tej kaplicy modlitwa do Boga. Liczne uroczystości, w tym też uroczystości Oblatek, celebrowane były w tym miejscu.
Msze Święte parafialne w dni powszednie, adoracja Najświętszego sakramentu, spotkania różnych grup modlitewnych, modlitwa liturgii godzi wspólnoty zakonnej w dalszym ciągu ożywiają te mury przesiąknięte historią i duchowością.
Tak modlący się jak i turyści, odczuwają w tym miejscu szczególną atmosferę pokoju i łaski, gdzie Bóg nadal objawia swoją miłość.
Ludwika Teresa de Montaignac, założycielka Oblatek Serca Jezusa, pragnęła, aby ta kaplica była poświęcona przypominaniu miłości Serca Jezusa i aby ta miłość była coraz bardziej odkrywana poprzez rekolekcje i różnorodne dzieła. Ona sama czuwała nad budową kaplicy.

Pierwotnie kaplica zawierała jedynie nawę centralną. Zbudowana w latach 1862-1864 przylegała bezpośrednio do wałów obronnych miasta ; ściany były białe, w centrum widniał witraż Serca Jezusa.

powrót do nawy głównej

powrót do nawy bocznej lewej