Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Polski

Oblatki Serca Jezusa

Strona główna Archives Rubryki Haut Aktualności Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Oto zwiastuję wam radość wielką, ...
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan... (Łk 2, 10-11)

Ludwika Teresa mając 7 lat, w Boże Narodzenie 1827, kontempluje prostą szopkę betlejemską i odgaduje to, co Bóg chce jej objawić ("Moc wiary", str. 46):

« Łaska otwarła moją dziecięcą duszę na przyjęcie światła Ducha Świętego.  Zrozumiałam wzruszającą tajemnicę ubogiego, cierpiącego Boga-Dzieciątka. Przejęłam się tym do głębi i zaczęłam kochać to Dziecię, modlić się do Niego, wzywać Je na pomoc kiedy się bałam. »

         ("Powrót do źródeł", str. 43)

 

 

Kolejny raz w naszym życiu pochylamy się nad
Tajemnicą Wcielenia Żywego Słowa.

Kontemplujmy Boże Dziecię – najcenniejszy Dar Ojca,
otoczone miłością i troską Matki Najświętszej i Opiekuna Józefa.
Dołączmy do Nich, nasyćmy się tym cudownym klimatem świętej Rodziny,
klimatem ciszy, zdumienia, wzajemnej miłości i uwielbienia Jezusa.

Przynieśmy Jezusowi w darze CAŁYCH siebie,
wszystko czym jesteśmy i co posiadamy,
a On, to co dobre ale kruche – umocni, słabe i grzeszne – oczyści,
zranione – uleczy i wprowadzi nas do swego Najświętszego Serca,
które jest źródłem Miłosierdzia. 

z życzeniami Bożego błogosławieństwa na cały rok 2016 i z darem modlitwy

Oblatki Serca Jezusa