Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Polski

Oblatki Serca Jezusa

Strona główna Archives Rubryki Haut Aktualności czerwiec poświęcony Sercu Jezusa

czerwiec poświęcony Sercu Jezusa

miesiąc, w którym Kościół szczególnie czci Serce Jezusa

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezu, mój boski Mistrzu
Daj mi, abym się mogła modlić,    
serce podobne do Twego Serca.
Miłość jest życiem Twojego Serca,
Spraw, niech Miłość stanie się też życiem mego serca;
Niech ona kieruje moimi myślami, pragnieniami, czynami.
Miłość otwarła mi Twoje Serce,
abym kontemplując cnoty, których ono jest źródłem, wzorem i siłą, naśladowała je z miłości do Ciebie.
Spraw, aby rzeczywiście Miłość pracowała w moim sercu
w naśladowaniu Twego,
Aby mnie do Niego wprowadzała, aby mnie w Nim zachowywała, umacniała,
I czyniła mnie coraz bardziej milszą Twoim oczom.

Niech wreszcie  miłość w Nim, Tobie poświęci moje ostatnie tchnienie! Amen.

 (bł. Ludwika Teresa de Montaignac)
 

Niech Dobry Pasterz, oblicze Miłosiernego Ojca,
będzie naszym przewodnikiem i uczy nas stawać się dzień po dniu
podobnym do Niego, aby być świadkiem czułości naszego Boga
w sercu świata.

Dobrego przeżywania Święta Serca Jezusa
z moją przyjaźnią

s. Julia