Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Polski

Oblatki Serca Jezusa

Strona główna Archives Rubryki Haut Aktualności Konsulta Poszerzona i Rada Generalna Poszerzona w Gwatemali

Konsulta Poszerzona i Rada Generalna Poszerzona w Gwatemali

Dzielimy się z całym Instytutem radością z goszczenia w mieście Gwatemala Konsulty Poszerzonej w dniach od 1-go do 7-go grudnia 2016, i Rady Generalnej Poszerzonej, która odbędzie się 8-go grudnia.

Dzielimy się z całym Instytutem radością z goszczenia w mieście Gwatemala Konsulty Poszerzonej w dniach od 1-go do 7-go grudnia 2016, i Rady Generalnej Poszerzonej, która odbędzie się 8-go grudnia.
Już od 25-go listopada zaczęły przybywać uczestniczki Konsulty Poszerzonej i Rady, z Francji, Polski, Portugalii, Afryki i Ameryki Środkowej.
Przypomnijmy, że “Konsulta Poszerzona włącza Radę Generalną, Wikariaty, Regiony, do zarządu Instytutu, aby umocnić jego jedność i zapewnić dynamizm apostolski. Pozwala lepiej poznać problemy każdego kraju i każdego stylu życia Oblacja. (KZ nr 45). Podobnie, “Rada Generalna Poszerzona włącza Wikariaty i Regiony w zarząd Zgromadzeniem, aby umocnić jego jedność i zapewnić dynamizm apostolski. Pozwala poznać lepiej problemy Wikariatu i Regionów” (KZ nr 132).
Wydarzenia te naznaczają współczesną historię naszego Instytutu, ponieważ po raz pierwszy Konsulta Poszerzona i Rada Generalna Poszerzona zbierają się w Wikariacie Ameryki. Dla nas jest to znakiem otwartości naszego Instytutu na różne kultury.
Ufamy, że nasza praca w tych dniach będzie światłem dla każdego członka naszej małej rodziny duchowej, tam, gdzie jesteśmy posłane i posłani.
                                                                    Siostry z Wikariatu Ameryki


“Male rozproszone węgielki nie mogą dać ani ciepła ani światła. Zebrane razem mogą wzniecić wielki ogień, zdolny oświecić i ogrzać świat” (Pani de Raffin).