Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Polski

Oblatki Serca Jezusa

Strona główna Zwiedzanie wirtualne kaplicy Domu Macierzystego PREZBITERIUM

PREZBITERIUM

(klik na prezbiterium)

Osoba Chrystusa przyjmuje nas i zaprasza gestem wyciągniętej ręki, żeby przyjść do Niego. Mówi nam o swojej Miłości symbolizowanej przez jego Serce.

Z każdej strony witraża, dwa freski autorstwa Mangereta z 1875 roku przedstawiają dwa misteria drogie Ludwice Teresie: Narodzenie Jezusa i Ostatnią Wieczerzę.
W wieku 7 lat, modląc się przed żłóbkiem, została ujęta przez tajemnicę Boga, który staje się mały i ubogi, aby objawić swoją Miłość ludziom.
Pierwsza Komunia głęboko ją naznaczyła, Ludwika odznaczała się przez całe życie głębokim nabożeństwem do Eucharystii gdzie Jezus daje się nam jako pokarm, aby nas prowadzić do Ojca.

Pod freskami, zgodnie z życzeniem Ludwiki Teresy, umieszczone jest po łacinie zdanie z Ewangelii Św. Jana (10, 10) : « Przyszedłem po to, aby ludzie mieli życie i aby je mieli w obfitości ».

Tajemnica Miłości Boga dającego swoje życie dla zbawienia ludzi, odzwierciedla się w symbolu Baranka Paschalnego złożonego w ofierze, który umieszczony jest na ołtarzu kamiennym z 1866 roku, Baranek otoczony czterema Ewangelistami.
powrót do nawy głównej

powrót do nawy bocznej lewej

powrót do nawy bocznej prawej