Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Polski

Oblatki Serca Jezusa

Strona główna Zwiedzanie wirtualne kaplicy Domu Macierzystego WITRAŻE Z LEWEJ I Z PRAWEJ STRONY

WITRAŻE Z LEWEJ I Z PRAWEJ STRONY

(klik na witraże z lewej i z prawej)

W 1913 roku, Francis Chigot, twórca witraży z Limoges, wykonał witraże umieszczone po lewej stronie nawy, a w 1924 witraże z prawej strony.
Po lewej (idąc od tyłu w stronę prezbiterium) :
- Św. Ludwik, patron od Chrztu bł. Ludwiki Teresy
- Matka Boża od Najświętszego Serca
- Św. Józef.

 

Po prawej(idąc od tyłu w stronę ołtarza) :
- Św. Klara z Asyżu; Przełożona Generalna, która nastąpiła po Ludwice Teresie, miała na imię Klara.
- Ludwika Teresa de Montaignac jest przedstawiona z dzieckiem z sierocińca i z kaplicą w tle, powyżej Mali Samuelici adorują Najświętszy sakrament ; witraż ten przypomina kilka dzieł, które ona założyła.
- Św. Teresa z Avila; Ludwika Teresa czerpała wiele z jej duchowości, mówiła : « moja matka, Św. Teresa ».
powrót do nawy bocznej lewej